Monthly Archives Styczeń 1970

Ubranie i zabawk dla bliźniąt

Ubranie i zabawki: jednakowe czy nie? Niektórzy rodzice dowodzą, że ponieważ w sklepach mogą zwykle dostać tylko jeden rodzaj ubranka, które odpowiada im ze względu na porę roku, krój i cenę, trudne byłoby, jeśli nie wręcz niemożliwe, ubieranie bliźniąt niejednakowo. A i same bliźnięta, jak twierdzą, obstają przy tym, żeby mieć na sobie takie same ubranka. Inni rodzice mówią coś wręcz przeciwnego — że trudno jest kupić np. dwie identyczne sukienki i wobec tego bliźniaczki zmuszone są chodzić ubrane niejednakowo. Jeszcze inni rodzice mówią z kolei o tym, że bliźnięta na ogół muszą chodzić w używanych rzeczach (żeby wypadało to taniej), od samego więc początku ubierane są różnie i cieszą się właśnie z tego, że każde z nich ma własne, inaczej wyglądające ubranie.

Read More

Wcześniak cz. II

Niepokój rodziców bywa podsycany przez otoczenie. Do wyolbrzymiania istniejących problemów może przyczynić się otoczenie. Sąsiedzi i krewni zachowują się często tak, jak gdyby byli ogarnięci większym strachem i troską niż sami rodzice. Wypytują, niepokoją się, interesują się wszystkim do tego stopnia, że rodzicom naprawdę trudno to wytrzymać. Niektórzy powtarzają z uporem wszystkie zasłyszane, przerażające opowieści o tym, jak wątłe i podatne na choroby są wcześniaki. Wystarczająco obciążające dla rodziców byłoby wysłuchiwanie takich historii, gdyby były one prawdziwe. Tym bardziej godne pożałowania jest, że raczy się ich tego typu bredniami w okresie, kiedy dokładają wszelkich starań, żeby przezwyciężyć swój własny niepokój.

Read More

Wcześniak

Noworodek ważący poniżej 2 kilogramów musi dłużej pozostawać w szpitalu, gdzie będzie znajdował się w inkubatorze i pod fachową opieką. Trzymamy noworodka w cieple. (Informacje w tym punkcie dotyczą zupełnie wyjątkowej sytuacji, kiedy to z jakichś względów rozwiązanie nastąpiło w domu, a nie w szpitalu.) Wcześniak gwałtownie traci odpowiednią temperaturę ciała, jeśli jest wystawiony na działanie chłodnego powietrza, a zdolność jego organizmu do wytwarzania ciepła i utrzymywania jednakowej temperatury ciała jest nikła.

Read More

Naśladowanie – kontynuacja

Gotowość do naśladowania mowy pojawia się przy końcu pierwszego roku życia. W tym czasie niemowlę próbuje naśladować specyficzne, słyszane dźwięki, z których wiele nie pojawiło się w gaworzeniu (Valentine, 1942). Spośród wielu dźwięków gaworzenia, dorośli przebywający z dzieckiem powtarzają niektóre z nich i te dziecko kojarzy prawdopodobnie z pewnymi przedmiotami, ludźmi i sytuacjami (Havighurst, 1953). Dźwięki złożone z samogłosek dziecko naśladuje najwcześniej, jednakże niemowlęta przed ukończeniem pierwszego roku życia nie uzyskują w naśladowaniu samogłosek czy spółgłosek rzeczywistych wyników. Naśladują one tylko w przybliżenui zasłyszane dźwięki. Niektóre skale testów inteligencji i normy rozwojowe dla niemowląt zawierają testy badające naśladownictwo prostych słów, które są przeznaczone dla dziesiątego, jedenastego i dwunastego miesiąca życia (Gessell, 1928: Bayley, 1940: Cattell, 1940). ‚

Read More

Poprawa koordynacji w chodzeniu

W związku z utratą energii, dziecko uczące się chodzić wkłada znacznie więcej wysiłku w pokonanie aanej przestrzeni, aniżeli będzie to czyniło w przyszłości. Ta większa utrata energii jest częściowo wynikiem wysokiego podnoszenia nóg, a częściowo nadmiernej ruchliwości nóg w pierwszym okresie chodzenia. Umiejętność chodzenia, określoną stosunkiem odległości zawartej między dwiema stopami do wysokości odcinka mierzonego od punktu ciężkości nogi niższej, dziecko osiąga w drugim albo trzecim roku życia. Gdy chód się już ustalił, długość czasu, w jakim każda noga spoczywa na podłodze i w powietrzu, jest zasadniczo taka sama. W nieprawidłowym i niestałym chodzie długość czasu jest różna i dlatego chód staje się asymetryczny. W dobrze opanowanym chodzie dziecka, około 70°/« czasu zużywa ono na stawianie stóp na podłodze, a mniej więcej 30% czasu na wykonywanie nogą ruchu w przestrzeni. Pewność chodu dziecko osiąga zwykle pod koniec drugiego albo na początku trzeciego roku życia (McGraw i Breeze, 1941).

Read More

Rozwój motoryki nóg – kontynuacja

Jeżeli chodzi o wiek, w którym niemowlęta zaczynają chodzić, to występują między nimi wyraźne indywidualne różnice. Niektóre niemowlęta chodzą już w siódmym lub ósmym miesiącu życia, a inne znacznie później, bo dopiero w osiemnastym miesiącu. Wiek, w którym niemowlę zdobywa umiejętność chodzenia, zwykle zgadza się z tempem ogólnego rozwoju dziecka (Breckenridge i Vincent, 1955). Aby wskazać fazę samodzielnego chodzenia, można to zrobić z reguły w sposób niezawodny podwajając wiek samodzielnego siedzenia. W stosunku zaś do okresu raczkowania wiek chodzenia będzie w przybliżeniu lVs raza wyższy niż wiek raczkowania. Jeśli dziecko będzie wcześnie siedziało samodzielnie, można z pewnością przewidzieć, że będzie ono wcześnie chodziło. Przeciwnie, jeżeli dziecko późno zacznie samo siedzieć lub raczkować, to również będzie ono późno chodzić.

Read More