Daily Archives 01/11/2015

Reakcje sympatii

Sympatia dziecka wyraża się w obejmowaniu, głaskaniu, całowaniu ukochanego przedmiotu albo osoby. Zabawki, którymi dziecko się cieszy, ściska ono i poklepuje tak długo aż rozpadną się w kawałki. Całowanie jest rzadszą formą wyrażania sympatii u małych dzieci niż obejmowanie i głaskanie, lecz gdy dziecko dojdzie do wieku adolescencji, jego sympatia wyraża się coraz bardziej w pragnieniu otrzymania pocałunku albo czynnego całowania osoby, do której żywi głębokie uczucie sympatii. Chociaż formy wyrażania uczuć sympatii zmieniają się w różnych okresach życia dziecka, to jednak stopień ich wyrażania zależy w dużej mierze od siły uczuć, jakimi darzono dziecko, zwłaszcza we wczesnych latach życia.

Read More

Wymowa niewyraźna

Wymowa niewyraźna spowodowana jest niedoczynnością warg, języka i szczęk. Czasem jest to skutek paraliżu organów głosowych albo niedorozwoju języka, zwłaszcza muskulatury języka, który często towarzyszy chorobie angielskiej. W innych przypadkach podniecenie emocjonalne albo lęk może spowodować niedoczynność warg i języka. Dziecko przejęte obecnością osób obcych nie otwiera należycie ust i mruczy pod nosem. W końcu niewyraźna wymowa może być wynikiem szybkiego mówienia na skutek podniecenia: dziecko śpiesząc się, aby powiedzieć od razu wszystko, co chce, połyka słowa wymawiając je niestarannie i niewyraźnie. Ta ostatnia przyczyna dotyczy niewyraźnej wymowy dziecka pojawiającej się po raz pierwszy w wieku szkolnym.

Read More

WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJU MOTORYCZNEGO CZ. II

Kolejność rozwoju ruchów. Rozwój ruchów nie przebiega w sposób przypadkowy, lecz uporządkowany i możliwy do przepowiedzenia, jak to wykazano w rozdziale II. Przebiega on według ustalonej kolejności, początkowo dotyczy głowy, później ramion, rąk i górnej części tułowia, potem dolnej części tułowia, a w końcu dłoni i stopy. Ten przebieg roz- woju dziecka od głowy do stóp, czyli tak zwane następstwo cefa- lokaudalne, określa się jako „prawo kierunku rozwoju”. Warto wspomnieć, że kolejność opanowywania kontroli nad mięśniami jest po- dobna do kolejności rozwoju struktur w okresie płodowym, w którym głowa jest także bardziej rozwinięta niż kończyny dolne. Rozwój przebiega również w kierunku proksimodalnym, to znaczy, że rozwój ruchów dokonuje się wcześniej w ośrodkach leżących bliżej osi głównej niż w strefach bardziej oddalonych. Opanowanie mięśni pojawia się na przykład wcześniej w ramionach niż w palcach (Gesell, 1954).

Read More

Podłoże kontaktów społecznych.

To, ile korzyści wyniesie dziecko z kontaktów społecznych poza domem, zależy od zasad wpajanych mu przez rodziców. Stwierdzono, że zakres i intensywność społecznych kontaktów dziecka zależy ściśle od zakresu i intensywności kontaktów społecznych jego rodziców (Anderson, 1943). Dzieci wychowane w instytucjach, w których współżycie społeczne jest ograniczone, są społecznie mniej dojrzale niż dzieci mające normalne możliwości obcowania społecznego. Niedojrzałość ta przejawia się w uboższych kontaktach z innymi, w mniejszym zainteresowaniu życiem społecznym, mniejszej inicjatywie i mniejszym planowaniu na przyszłość (Bodman i inni, 1950).

Read More

Reakcje uczuciowe dzieci są rozmaite

Obserwując dzieci w różnych okresach życia dostrzegamy szeroką skalę ich reakcji uczuciowych. Wszystkie noworodki reagują w sposób podobny. Stopniowo jednak zachowanie się, któremu towarzyszą rozmaite uczucia, różnicuje się pod wpływem uczenia się i oddziaływania warunków środowiskowych. Pod wpływem strachu jedno dziecko ucieka z pokoju, inne chowa się za spódnicę matki, jeszcze inne zostaje na miejscu i krzyczy. To samo odnosi się do wszystkich innych uczuć.

Read More

Drugie małżeństwo cz. II

Lepiej, gdy ojczym czy macocha unikają wchodzenia w rolę pełnoprawnego rodzica, nakazującego i kontrolującego, póki nie zostaną zaakceptowani — dotyczy to takich sytuacji, jak pilnowanie wypełniania przez dziecko codziennych obowiązków w domu, odrabiania lekcji, utrzymywania porządku w swoich rzeczach, chodzenia spać o właściwej porze, a w przypadku nastolatka — wracania na czas do domu, ponieważ zostaną uznani za gruboskórnych intruzów, choćby wymagali dokładnie tego samego, co ojciec czy matka.

Read More