Daily Archives 03/11/2015

Rozwój mowy – kontynuacja

Mowa służy nie tylko do przekazywania myśli, uczuć i emocji. Służy ona także do zdobywania wiadomości, do wyrażania toku rozumowania jednostki. Daje ona ujście uczuciom i emocjom, wywołuje działanie u innych, zaspokaja potrzeby społeczne ludzi, pomaga jednostce w rozwoju i utrwaleniu poczucia własnej wartości oraz stanowi ogniwo łączą- ce ludzi (Bayley, 1940: Brownfield, 1953: McCarthy, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955). Mowa „…jest rodzajem zachowania się, które wymaga dziecku poznawać świat, przekształca go z istoty egocentrycznej w społeczną, pozwala mu czynić pewne przypuszczenia, zdobywać i ustalać sposoby służące do kontrolowania własnego zachowania się, pozwala na zdobywanie wiadomości, na przyswajanie pewnych myśli, uczuć i postaw. Dopomaga w rozwijaniu u dziecka poczucia bezpieczeństwa, lecz również wywołuje poczucie niepewności. Wszystkie te właściwości i wiele innych może dziecko rozwijać poprzez używanie słów” (Baldridge, 1949). Mowa wpływa na przystosowanie dziecka, przystosowanie zaś ma wpływ na rozwój mowy (Baldridge, 1949).

Read More