Daily Archives 07/11/2015

RODZAJE SPRAWNOŚCI

Zespól sprawności osiągnięty na podstawie koordynacji motorycznej różni się wśród różnych dzieci i zależy w dużym stopniu od środowiska dzieci i możliwości uczenia się. Dzieci wiejskie na przykład zdobywają więcej sprawności we wspinaniu się niż dzieci miejskie, których możliwości wspinania się są bardziej ograniczone. .

Read More

Charakterystyka bodźców wywołujących strach

Mimo że jest dużo różnych bodźców wywołujących strach u dzieci, to jednak niektóre z tych bodźców mają pewne cechy wspólne. Nasuwa to przypuszczenie, że nie bodziec jako taki decyduje o tym, czy pojawi się reakcja strachu, czy nie, lecz raczej sposób, w jaki on działa. Ważną cechą charakterystyczną dla wszelkich bodźców wywołujących strach jest to, że pojawiają się one nagle i niespodziewanie, co daje dziecku małą możliwość dostosowania się do zmienionej sytuacji (Jones i Jones, 1928, Kestenberg, 1928). Strach przed obcymi, który przejawia przeważająca liczba niemowląt, tłumaczy się częściowo tym, że dziecko spodziewa się zobaczyć osobę znajomą i nie jest zdolne do szybkiego przestawienia się i spokojnego reagowania przy spotkaniu nagle pojawiającej się osoby obcej (Watson, 1925). W miarę jak dziecko podrasta i dojrzewa intelektualnie, umie lepiej i szybciej dostosować się do nagłych i zaskakujących warunków.

Read More

Mówienie jest sprawnością

Mówienie jest sprawnością i trzeba się jej nauczyć tak jak wszystkich sprawności. Ponieważ mowa obejmuje wiele skomplikowanych czynności, rozwija się wolniej niż sprawności motoryczne, opisane w poprzednich rozdziałach. Rozwój mowy, podobnie jak rozwój innych sprawności, kształtuje się na podstawach ustalonych poprzez dojrzewanie różnych części organów mowy. Z chwilą urodzenia się czy wkrótce potem, żaden pojedynczy organ mowy nie jest jeszcze gotowy do działania. Mowa wytwarza się dzięki skoordynowanej aktywności muskulatury warg, języka, gardła, jak również krtani i płuc. Do rozwoju i koordynacji poszczególnych części wchodzących w skład skomplikowanego organu mowy potrzebny jest pewien okres czasu i ćwiczenia.

Read More