Daily Archives 08/11/2015

Trwałość zachowania się i postaw

Aby określić, jak stałe są formy zachowania się i postawy społeczne utrwalone w dzieciństwie, usiłowano zbadać, czy przystosowanie się dziecka rozwija się z wiekiem i czy jest ono bardziej lub mniej pożądane przez grupę rówieśników. Przeprowadzono badania nad grupą dzieci przedszkolnych i powtórzono je po dziesięciu latach w celu stwierdzenia, czy istnieje wyraźna korelacja między formami przystosowania się dzieci w okresie przedszkolnym i w wieku późniejszym. Badania te wykazały, że spośród 21 dzieci 10 wykazało postęp w przystosowaniu się, 10 pozostawało na tym samym poziomie, a tylko jedno wykazało nieznaczne osłabienie przystosowania. Nawet gdy nauczyciel bardzo ułatwia rozwój społecznego przystosowania się dziecka, to jednak większe znaczenie dla tego rozwoju ma stosunek rodziców do dziecka. Nawet wówczas, gdy dzieci „doznają większych napięć, chorują, cierpią i mają nieodpowiednich wychowawców, łatwo przystosowują się, jeżeli wiedzą, że są kochane” (Ryan, 1949).

Read More