Daily Archives 10/11/2015

Kidnaperstwo

W wielu miejscowościach rodzice powołują lokalne oddziały krajowej organizacji do walki z zaniedbywaniem dzieci i przestępczością przeciw nieletnim. Wydają pamflety o sposobach przeciwdziałania i udostępniają je w szkołach i bibliotekach. Skłaniają ponadto znane na danym terenie — także dzieciom osobistości do publicznych wystąpień w lokalnej telewizji i radiu. Adresowane do dzieci wypowiedzi sugerują im, jak się bronić.

Read More

Wymowa szybka i niewyraźna

Niektóre badania nad jąkaniem wskazują dziedziczność jako przyczynę jąkania sią oraz fakt, że jąkanie występuje tylko w niektórych rodzinach. Inne wnioski z tych badań podkreślają związek jąkania się ze zręcznością. Sądzi się, że jąkanie jest wynikiem zamiany leworęcz- ności na praworęczność (Bingelson, 1935: Hahn, 1943: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Breckenridge i Vincent, 1955). Większość jednak badań prowadzi do wniosku, że jąkanie jest reakcją nabytą i powstaje często na tle konfliktów ze środowiskiem. Wyróżniono trzy typy jąkających się. Są to: dziecko względnie zdrowe, którego środowisko jest skomplikowane: dziecko bardzo niezrównoważone, u którego jąkanie jest tylko jednym z objawów: dziecko, które przejawia takie cechy, jak: poczucie zależności, niepewności, bojażliwe, wstydliwe, nieśmiałe i wykazujące ciągły niepokój. Trzeci typ jest najliczniejszy (Glasner, 1949). Porównanie grupy dzieci jąkających się z grupą dzieci normalnych wykazało, że dzieci dotknięte tą wadą przejawiają bardzo poważne symptomy złego przystosowania się. Różnice pomiędzy obiema grupami ujmuje rysunek 32. Do najpowszechniejszych symptomów złego przystosowania się, jakie zauważono w grupie dzieci jąkających się, należą: nerwowość, skłonność do moczenia się, sny i lęki nocne, trudności przy jedzeniu, potrzeba ciągłego karania (Moncur, 1955).

Read More

Ociężałość umysłowa

Przypadki ociężałości umysłowej podzielić można z grubsza na trzy grupy: spowodowane zmianami organicznymi, związane ze zmianami hormonalnymi i powstałe w następstwie przebytych doświadczeń (środowiskowych). Do pierwszej grupy należą stwierdzone uszkodzenia mózgu,

Read More

Drugie małżeństwo

To nie przypadek, że w tylu bajkach występuje zła macocha lub zły ojczym. Naprawdę są to układy sprzyjające powstawaniu wzajemnej zazdrości i nienawiści. Powiedzmy, że chodzi o chłopca, który po śmierci ojca lub po rozwodzie ma matkę wyłącznie dla siebie, kocha ją bardzo, ale jest zaborczy. Nagle pojawia się jakiś obcy mężczyzna, który znajduje miejsce w jej sercu i w jej łóżku, absorbując przynajmiej w połowie jej uwagę. Chłopiec nie może nie uważać go za intruza, choćby był to czarujący człowiek, i będzie go źle traktował — niegrzecznie i z wrogością. Zajdzie ojczymowi za skórę tak, że ten zacznie mu odpłacać krytycznym stosunkiem, posuwając się nieraz do gróźb. Będzie przy tym czynił żonie wyrzuty, że nie wpływa na zachowanie chłopca, a jeśli ten zacznie być w związku z tym strofowany przez matkę, tym większa będzie jego gorycz. Jeśli zaś matka będzie broniła dziecka, złość ojczyma skierować się może ku niej, co tylko utwierdzi dziecko w przekonaniu, że ma do czynienia z brutalem.

Read More

Małe dzieci szybko się uczą nowych reakcji złego humoru

Napad złego humoru może trwać zaledwie kilka minut, rzadko trwa dłużej niż pięć minut, lecz jest on gwałtowny i bezpośrednio skierowany przeciwko osobie lub rzeczy, które dziecko czyni odpowiedzialnymi za niespełnienie jego życzeń. Dziecko jest bardziej destrukcyjne w swoich atakach niż niemowlę i nie waha się kaleczyć i krzywdzić w jakikolwiek sposób, czy to będzie potrącanie, kopanie, gryzienie, plucie, uderzanie, szarpanie itp. Gdy przeszkadza się dziecku dosięgnąć przedmiot lub osobą, na której chce wyładować swą złość, wówczas rzuca się na podłogę, kopie, wrzeszczy, wstrzymuje oddech, szlocha i czyni wszystko, co jest możliwe, aby skierować na siebie uwagę i osiągnąć to, co chce.

Read More

Naśladowanie

Wiele niemowląt jest biologicznie przygotowanych do uczenia się mowy, jeszcze zanim zaczną mówić. Są jednak dowody wskazujące na to, że istnieje pewien okres gotowości do mówienia, w którym dziecku łatwiej jest wyuczyć się mowy, niż w innym okresie. U większości małych dzieci okres ten pojawia się między dwunastym a osiemnastym miesiącem życia. Jeżeli niemowlę nie zaczyna mówić w tzw. okresie gotowości, prawdopodobnie powstają u niego zaburzenia emocjonalne. Występuje to wtedy, kiedy dziecko nie jest zdolne do wyrażania swoich uczuć albo z powodu opóźnienia w rozwoju, albo na skutek niewłaściwej wymowy (Havighurst, 1953). Opóźnienie w mówieniu, oprócz wy- padków wyraźnego zahamowania umysłowego, jest na ogół spowodowane albo brakiem możliwości do mówienia, albo brakiem motywów do uczenia się, mimo że możliwości do uczenia się istnieją. Tylko w rzadkich wypadkach opóźnienie w mówieniu wiąże się z późnym rozwojem mechanizmów mowy.

Read More

Tworzenie słownika – kontynuacja

Analiza różnych części mowy używanych we wczesnej mowie ujawnia, że w osiemnastym miesiącu przeważają rzeczowniki. W okresie dwóch lat dziecko używa proporcjonalnie mniej rzeczowników, a więcej czasowników, rodzajników, przyimków i zaimków, a specjalnie zaimka „ja” i „mnie”. Później używa proporcjonalnie więcej zaimków, jak „my”, „nam” i „wy”. Liczba określeń przymiotnikowych wzrasta znacznie między 2Va a 4V2 rokiem życia. Wśród dzieci żłobkowych używanie rzeczowników, wykrzykników zmniejsza się wraz z wiekiem, podczas gdy liczba rodzajników, czasowników, spójników, przyimków, przy- słówków, zaimków wzrasta w rozmaitym stopniu. Największa zmiana w używaniu różnych części mowy przez dziecko pojawia się przed trzecim rokiem życia. W tym czasie, kiedy dziecko posługuje się całymi zdaniami z dosyć dużym stopniem dokładności gramatycznej, procent poszczególnych części mowy, których używa, jest określony konwencją tego języka, którym się posługuje (Carroll, 1939: Young, 1941, 1942, 1942a: Garrison, 1952: McCarthy, 1954).

Read More

Karmienie piersią jest wygodne i możliwe

Z listów, które dostałem od rodziców, wynika, że bliźnięta bywają równie często karmione piersią, co inne dzieci. (To jeszcze jeden dowód na to, że nie ma praktycznie ograniczeń w ilości wytwarzanego przez matkę pokarmu. Piersi są zdolne wytworzyć go tyle, ile niemowlę czy niemowlęta potrzebują, pod warunkiem jednak, że matka karmi odpowiednimi metodami i ma właściwe nastawienie emocjonalne do sprawy.) Jeżeli bliźnięta są bezpośrednio po urodzeniu za malutkie, żeby mogły dobrze ssać lub przebywają w szpitalu dłużej niż matka, zadaniem jej jest utrzymanie napływu pokarmu przez wyciskanie ręczne. Ale jak tylko można będzie rozpocząć karmienie naturalne, niemowlęta mogą ssać przystawione do piersi jednocześnie i mogą ssać z obydwu naraz. Matka musi siedzieć na wygodnym fotelu, z obydwoma ramionami wspartymi na poręczach. Istnieją przynajmniej trzy dogodne pozycje. Jeżeli matka może przybrać na fotelu pozycję półleżącą lub leżącą, niemowlęta można ułożyć wzdłuż jej obydwu ramion. Jeżeli siedzi wyprostowana, obłożona z obydwu stron poduszkami, niemowlęta mogą być ułożone po jednej i po drugiej stronie, ze stopami zwróconymi w kierunku pleców matki, a główkami podtrzymywanymi przez nią przy jednej i drugiej piersi. Można również ułożyć niemowlęta na kolanach matki, przy czym jedno będzie wprawdzie leżało trochę na drugim, ale główkami będą swobodnie sięgać każde do swojej piersi. Niemowlę znajdujące się akurat w gorszej sytuacji, bo przyciśnięte trochę przez drugie, nie będzie narzekało, jeśli tylko chwyci za pierś.

Read More