Daily Archives 12/11/2015

Inteligencja

Zależność między inteligencją a rozwojem motoryki, zwłaszcza w ciągu pierwszych lat życia, jest tak znaczna, że próby badania ruchów figurują w dużym stopniu w testach inteligencji ogólnej, przeznaczonych dla dzieci poniżej dwóch lat życia. Dzieci, które późno siadają, wstają i chodzą, wykazują najczęściej opóźnienie w rozwoju intelektualnym. Dzieci natomiast, które górują w rozwoju moto- rycznym, górują również pod względem intelektualnym. W przypadku chodzenia zaznacza się wyraźna różnica w wieku chodzenia pomiędzy niemowlętami o wysokim i niskim stopniu inteligencji (Terman, 1925: Abt i inni, 1929: Dennis, 1943a: Garrison, 1952). Jednakże bardzo wysokiej inteligencji dzieci nie zawsze towarzyszy przyśpieszenie zdolności chodzenia. Przyczyną opóźnienia mogą być również inne czynniki niż inteligencja (Dennis, 1943a).

Read More

Niepokój

W jakim stopniu zmartwienia dzieci wynikają z warunków społecznych, a zwłaszcza środowiska rodzinnego, wykazano na podstawie przeprowadzonych w 1923 roku badań nad zmartwieniami dzieci i porównaniu tych wyników ze zmartwieniami dzieci przebadanymi w 1943 roku. Liczba zmartwień związanych z ewentualnym sztormem była znacznie mniejsza niż u dzieci badanych w 1923 roku, co wskazuje rys. 37. Wyjaśnieniem tego faktu może być zmieniona w ostatnich dziesięcioleciach postawa dzieci wobec zjawisk naturalnych. Obecnie nie ma już zwyczaju, aby cała rodzina wstawała i ubierała się podczas burzy w nocy, co często czyniły starsze generacje. Dziecko dzisiejsze nie ma więc takich zmartwień, jakie przeżywały dzieci dawniej. Podobnie zmniejszyła się liczba zmartwień z powodu choroby, wypadków, zarazków gruźlicy i śmierci. Jest to wynikiem współczesnych metod leczenia, które sprawiły, że choroba ta jest mniej straszna dla dorosłych i jest mniejszym źródłem zmartwień dla dzieci. Zmiany postaw społecznych w stosunku do grzechu i moralności wpłynęły także na zmniejszenie się rodzajów zmartwień dzieci (Pressey, 1946).

Read More