Daily Archives 14/11/2015

Choroba Downa (mongolizm)

Jest to specjalny typ niedorozwoju umysłowego na podłożu organicznym, charakteryzujący się również upośledzonym rozwojem fizycznym. Dzieci mają skośne oczy jak ludzie Wschodu, stąd przyjęta pierwotnie nazwa „mongolizm”. Są jeszcze inne charakterystyczne cechy. Rozwój fizyczny jest zwolniony i dziecko nigdy nie osiąga zaawansowanego wzrostu. W większości przypadków inteligencja rozwija się bardzo powoli, choć u nielicznych dzieci osiąga dość znaczny poziom. Dzieci mongoidalne są na ogół dobroduszne z natury i sympatyczne, co także jest typowe dla tego upośledzenia.

Read More

Prawidłowości rozwoju

Rozwój społeczny przebiega zwykle według określonych prawidłowości dotyczących nie tylko form zachowania się w różnych okresach, lecz także doboru towarzyszy. To znaczy, że normalnie każde dziecko powinno przejść przez określone fazy uspołecznienia mniej więcej w tym samym wieku, w którym inne dzieci przechodzą te same fazy. Podobnie jak w innych dziedzinach, w rozwoju dojrzałości społecznej dzieci zdolne wykazują przyspieszenie, a dzieci tępe opóźnienie. Znając prawidłowość rozwoju społecznego można łatwo przewidzieć, że w pewnym wieku dziecko będzie bojaźliwe w obecności obcych: w innym wieku będzie ono pragnęło towarzystwa osobników tego samego wieku i płci: jeszcze w innym wieku zainteresowania jego będą się skupiały na jednostkach płci odmiennej.

Read More

Różne słowniki – kontynuacja

Słownik monet. Podczas gdy dla bardzo małego dziecka wszystkie monety są „pieniędzmi” albo „groszami”, to dla dziecka cztero- albo pięcioletniego rozmaite monety zaczynają już mieć własne nazwy w zależności od ich wielkości i koloru. To, jak bogaty jest u dziecka słownik monet, zależy od środowiska dziecka. Dzieci środowisk uboższych posiadają z reguły bogatszy słownik monet niż dzieci z zamożniejszych środowisk, gdyż często rodzice powierzają im pieniądze posyłając je po zakupy. Przed ukończeniem okresu dziecięcego, dzieci powinny znać nazwy wszystkich monet używanych powszechnie w ich kraju. 1

Read More

Rozkład posiłków przy bliźniętach

Większość rodziców mających bliźnięta stwierdza, że ogromne znaczenie ma przejście jak najszybciej na karmienie w ustalonych godzinach, i to obydwu niemowląt naraz lub jednego bezpośrednio po drugim. W przeciwnym razie karmienie ciągnie się bez przerwy cały dzień i noc. (Znaczna mniejszość preferuje zmodyfikowany nieco system karmienia zgodnie „z indywidualnym zapotrzebowaniem” i twierdzi, że on również sprawdza się w praktyce. Ci rodzice czekają aż obudzi się jedno z niemowląt, a skończywszy je karmić natychmiast budzą następne.) Większość niemowląt przystosowuje się do regularnego karmienia w ciągu kilku tygodni. Jeżeli jedno z dzieci wcześniej się obudzi i płacze, trzeba wstrzymać się chwilę z karmieniem w nadziei, że jeszcze zaśnie. Gdy zaczyna donośnie krzyczeć, trzeba będzie, być może, pójść na kompromis i nakarmić obydwoje przed czasem, ale każdego następnego dnia należy okazywać coraz większą stanowczość, licząc na to, że układ trawienny przywyknie do określonych godzin. Smoczek gryzaczek pomaga zwykle niemowlęciu w doczekaniu w pogodnym nastroju do pory karmienia. W nielicznych przypadkach, gdy któreś z niemowląt nie dostosowuje się do regularnego karmienia i jest nerwowe, sztywny rozkład posiłków nie zdaje egzaminu. Łatwiej jest wówczas karmić przez parę tygodni zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, choćby oznaczało to całkowitą nieregularność, niż całymi godzinami słuchać płaczu jednego lub obydwojga niemowląt.

Read More