Daily Archives 17/11/2015

Reakcje złości

Chociaż w reakcjach złości zachodzą wyraźne różnice u poszczególnych dzieci w różnym wieku, a nawet u tego samego dziecka w od- miennych sytuacjach, to jednak pewne reakcje są typowe w różnych okresach życia. U niemowląt reakcje złości są początkowo przypadkowe i płynne. Niemowlę płacze, krzyczy, kopie, pręży ciało, bije i wygina się. Później skierowuje swoją złość przeciwko przedmiotom i osobom, które wywołały złość. Rzuca się na podłogę, kopie, wrzeszczy, tupie, gryzie, wstrzymuje oddech, kaleczy i niszczy wszystko, co tylko może dosięgnąć. Rzuca i łamie dostępne przedmioty. Jest nieprzyjazne w stosunku do innych dzieci, zwierząt i rodziców. Uderza, szturcha popycha i pluje (Go- odenough, 1931: Gesel i lig, 1946: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Jersild, 1954, 1954a: Brec- kenridge i Vincent, 1955).

Read More

WADY FIZYCZNE

Wady fizyczne, nawet nieznaczne, ograniczają możliwości działania dziecka. Zgodnie z twierdzeniem Podolsky’ego (1953a), „…każda wada fizyczna pozostawia określone ślady na rozwoju umysłowym”. Wpływ wad fizycznych na rozwój umysłowy zależy od takich czynników, jak: charakter i ostrość wady, wiek, w którym wada ta występuje, stopień, w jakim ogranicza ona normalną aktywność dziecka, oraz ustosunkowanie się rodziców, nauczycieli i rówieśników do tej wady. U dziecka cierpiącego na reumatyzm, który osłabia działalność serca i powoduje długi okres rekonwalescencji oraz powstrzymuje od udziału w zajęciach z rówieśnikami, zachodzą większe zmiany w psychice niż na przykład u dziecka o słabym wzroku, któremu jedynie dobór odpowiednich okularów może wyrównać wadę (Mohr, 1948).

Read More