Daily Archives 21/11/2015

Początki zachowania społecznego

Pierwszymi reakcjami społecznymi dziecka są reakcje na osoby dorosłe. Tłumaczy się to tym, że normalnie pierwszymi kontaktami dziecka są kontakty z dorosłymi. Najpierw przeważają reakcje społeczne pozytywne, o czym świadczą późniejsze sposoby reakcji i okresy wieku, w których one normalnie się pojawiają. Pod koniec drugiego miesiąca dziecko odwraca główkę, gdy usłyszy głos ludzki, po czym pojawia się u niego uśmiech jako reakcja na uśmiech dorosłego lub na rytmicznie powtarzane dźwięki (np. ko-ko-ko). W tym czasie dziecko wyraża radość fikaniem nóżkami, uśmiechem i spontanicznym nieskoordynowanym machaniem rączkami.

Read More

PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Rozwój społeczny zaczyna się wtedy, gdy dziecko po raz pierwszy odróżnia osoby i rzeczy. Wprawdzie trudno jest określić dokładnie, kiedy to następuje, można to tylko orzec obserwując zewnętrzne zachowanie się dziecka. Ze względu na to, że środowiska małych dzieci są na ogół w głównych zarysach do siebie podobne, zachowanie się społeczne dzieci różni się dopiero później, to znaczy wtedy, gdy różnice indywidualne w środowisku zaznaczają się w bardziej typowy sposób. Dlatego to sposoby zachowania się społecznego dziecka w pierwszych dwóch latach życia są zasadniczo podobne do zachowania się innych dzieci w tym samym wieku i na tym samym stopniu rozwoju intelektualnego.

Read More

Jąkanie się

Spazmy w jąkaniu są różne u różnych osób, a także przebiegają inaczej od czasu do czasu u tej samej osoby. Ludzie, którzy jąkają się w trakcie głośniejszego czytania albo rozmowy, niekoniecznie muszą się jąkać gdy śpiewają lub prowadzą rozmowę telefoniczną, lub też, gdy przemawiają publicznie (Blanton, 1929: Merry i Merry, 1950: Davis, 1939: Bender, 1944: Kastein, 1947: McCarthy, 1947, 1954: Glasner, 1949: lig i inni, 1949: Hildreth, 1950: Métraux, 1950: Breckenridge i Vincent, 1955).

Read More