Daily Archives 22/11/2015

Rodzaje zaburzeń mowy

Zaburzenia mowy można z grubsza podzielić na dwa rodzaje 1) błędy i 2) wady. Różnica między jednymi i drugimi jest bardzo względna, dlatego określenie rodzaju zaburzenia wymaga wyczerpującej charakterystyki. Przyczyną błędu wymowy jest przeważnie błędne uczenie się, podczas gdy wady wymowy mogą być również spowodowane nadmierną emocjonalnością i deformacją narządów mowy.

Read More

Ciała obce w przewodzie pokarmowym i układzie oddechowym

Niemowlęta i małe dzieci połykają pestki od śliwek, monety, agrafki, koraliki, guziki – właściwie można by wymieniać nie kończącą się listę przedmiotów. Wydaje się, że przechodzą one z dużą łatwością przez żołądek i jelita, nawet otwarte agrafki i kawałki szkła. Najgroźniejsze są igły i zwykłe szpilki.

Read More

Bieganie i skakanie

Prawidłowości rozwoju. Podobnie jak w odniesieniu der sprawności ręki można wyróżnić także pewne stadia w rozwoju sprawności nogi. Spośród najważniejszych należy wymienić następujące stadia:

Read More

Rozwój ruchów ramion i rąk

Ramiona i ręce dziecka są od chwili urodzenia w ciągłym ruchu. Początkowo ruchy składają się z niezgrabnych pchnięć, bezcelowych uderzeń, otwierania i zamykania palców. Ruchy te pojawiają się nawet w czasie snu, choć są one rzadsze niż wtedy, gdy dziecko nie śpi. Najczęstsze są ruchy rąk w kierunku głowy, ze względu na nawyk przybierania pozycji utrwalonej w okresie płodowym. Jedną z najwcześniejszych form koordynacji ruchów ramion są ruchy obronne, które pojawiają się w ciągu pierwszych kilku dni życia. Na początku są one słabo skoordynowane, lecz przy końcu drugiego tygodnia życia zaznacza się już wyraźna poprawa w ich koordynacji (Sherman i Sherman, 1929).

Read More