Daily Archives 24/11/2015

Dziecko z cięższą postacią upośledzenia umysłowego

Niektórzy rodzice mają taką konstrukcję psychiczną, że bez większego trudu dają sobie radę z opieką nad upośledzonym dzieckiem. Znajdują takie rozwiązania, które ich samych nie męczą. Są w stanie cieszyć się sympatycznymi cechami małego, nie wytrącają ich z równowagi trudności, jakich przysparza im opieka nad nim, nie dają się całkowicie pochłonąć temu jednemu problemowi. Rodzeństwo przejmuje prawie zawsze postawę rodziców. Akceptacja własnej rodziny wydobywa na wierzch wszystkie najlepsze cechy malca i zapewnia mu od samego początku dobry start życiowy. W takiej sytuacji najlepszym dla niego rozwiązaniem będzie pozostawanie w domu rodzinnym.

Read More

Mowa dwujęzyczna

Opóźnienie w rozwoju mowy dzieci pochodzących z wielorakich porodów należy tłumaczyć tym, że mają one swój własny język, który wzajemnie naśladują, zamiast naśladować dobry wzór mowy osoby dorosłej. Ponadto już od momentu urodzenia nie zachodzi tak ścisły związek pomiędzy tymi dziećmi a matką, jak to ma miejsce u dzieci z pojedynczych porodów, wskutek czego są one pozbawione emocjonalnych więzi z matką, które mają podstawowe znaczenie dla rozwoju mowy (McCarthy, 1954). Trudno im jest komunikować się z innymi za pomocą własnego żargonu połączonego z mimiką i gestami. Mają również mało bodźców do uczenia się mowy i dlatego dzieci z wielorakich porodów rozumieją się tylko pomiędzy sobą. Mają mało możliwości uczenia się mowy w taki sposób, aby były rozumiane przez innych (Howard, 1946). Należałoby zapewnić im specjalną opiekę, na przykład taką, jaką mają pięcioraczki diońskie, których każda potrzeba była z góry przewidziana i zaspokajana natychmiast. (Blatz i inni, 1937). Dzieci z wielorakich porodów w większości przypadków pozbawione są motywacji do uczenia się mowy.

Read More

Seplenienie

Wady wymowy. Wady wymowy są zaburzeniami poważniejszymi niż błędy wymowy, nie tylko ze względu na ich przyczyny, lecz również ze względu na ich wpływ na postawy i społeczne przystosowanie się jednostki w późniejszym życiu. W związku z tym w badaniach naukowych zajmowano się nimi staranniej niż błędami wymowy, a poświęcali im uwagę zarówno lekarze, jak i wychowawcy. Istnieje szereg wad wymowy, z których najczęstsze są następujące:

Read More

Randki rodziców

Gdy rodzice niedawno się rozwiedli, dzieci podświadomie lub świadomie chcą mieć ich znów razem i stale myślą o nich jako o małżeństwie, mimo że są rozwiedzeni. Skłonne są uważać umówienie się na randkę za niewierność ze strony ojca czy matki, a osobę, której to dotyczy, za intruza. Dobrze jest nie spieszyć się i zachować wiele taktu przedstawiając dziecku swoją nową sympatię. Niech upłynie kilka miesięcy, aby fakt rozwodu ustalił się w świadomości dziecka jako nieodwołalny. Ważne są jego komentarze. Po jakimś czasie można podjąć temat swojej samotności i rzucić od niechcenia coś o ewentualności związania się z kimś. Nie oznacza to wcale godzenia się z tym, aby dziecko kontrolowało wasze życie na zawsze w ten sposób po prostu sygnalizujecie mu, że możliwość nawiązania bliższego kontaktu z kimś istnieje, co łatwiej mu przyjąć niż sytuację, kiedy poznaje bez uprzedzenia konkretną osobę. A kiedy dojdzie wreszcie do wspólnego obiadu w domu lub restauracji, starajcie się na początku nie okazywać oznak uczucia w stosunku do swojej sympatii, lecz przyzwyczajajcie dziecko do tego stopniowo.

Read More