Daily Archives 01/12/2015

Istnieje wiele przyczyn agresywności cz. III

Miejsce, jakie dziecko zajmuje wśród rodzeństwa, wpływa na liczbę i siłę aktów agresji. Starsze dzieci z rodzeństwa są mniej agresywne niż młodsze i niż dzieci jedynacy, (P. S. Sears, 1951). Przedstawiono to na rys. 40. Badania wykazały, że stosunek matki do dziecka jest doniosłym czynnikiem kształtującym agresję dziecka. Matka, która łaje dziecko za jego agresję, która uważa, że kara jest skutecznym środkiem wychowawczym i że dlatego obowiązkiem jej jest karać, wyzwala agresję dziecka (Nowlis, 1952). Liczba nieporozumień, które dziecko wywołuje, jest ściśle związana z ogólną aktywnością dziecka. Im bardziej dziecko jest ruchliwe i im więcej kontaktów ma z dziećmi, tym więcej wywołuje nieporozumień (Jersild, 1954). Wreszcie nieporozumienia zależą od rodzaju kierownictwa, jakie dorośli roztaczają nad współżyciem dziecka z innymi dziećmi (Jersild i Markey, 1935: Fitę, 1940: Appel, 1942: Chittenden, 1942: Bailey, 1946: Jersild, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955).

Read More

Prawidłowości reakcji strachu

Trudno jest przewidzieć, kiedy dziecko przejawi strach, i co go wywoła. Strach nie jest zależny od danego bodźca, na przykład od głośnego hałasu, lecz od całokształtu okoliczności: sposobu zadziałania bodźca, poprzedniego doświadczenia dziecka, jego aktualnej kondycji fizycznej i psychicznej oraz szeregu innych warunków. W takich samych okolicznościach jedno dziecko przejawia strach, a drugie nie przejawia go wcale. Na ogół można przewidzieć, czy dane dziecko będzie reagowało lękiem w pewnej sytuacji. Znając przeszłość dziecka, jego dotychczasową skłonność do obaw oraz obecną kondycję fizyczną i psychiczną, można przewidzieć, jak silnie będzie ono reagowało na dany bodziec strachu.

Read More

Krzyk

W pierwszych dniach życia większość wokalizacji noworodka przejawia się w formie krzyku (Irwin i Chen, 1946: McCarthy, 1952, 1954). Pierwszy krzyk noworodka jest „nagłym oddechem” (Ribble, 1943). Jest on nieregularny i niekontrolowany (Lynip, 1951). W pierwszych dwóch tygodniach życia krzyk pojawia się w nieregularnych odstępach, często podczas snu. Niemowlę bez wyraźnej przyczyny zaczyna intensywnie krzyczeć. Towarzyszy temu zaczerwienienie skóry i występowanie plam, zaciskanie pięści, wyprostowywanie i zginanie kończyn, duża aktywność całego ciała, nieregularny i długi oddech oraz wzrost tempa pulsu. Niektóre niemowlęta wstrzymują w tym czasie oddech, nie pojawiają się jednak jeszcze łzy. Krzyk kończy się nagle albo spontanicznie lub na skutek interwencji matki (Stewart i inni, 1954),

Read More

Reakcje radości – kontynuacja

Szczegółowe badania nad wyrazem uśmiechu i śmiechu małych dzieci wykazują, że uśmiech zmienia się znacznie w miarę jak dziecko podrasta. W okresie dwunastu tygodni uśmiech wyrażał się przez zaokrąglanie i otwarcie ust, skurcz warg i innych mięśni twarzy, wysunięcie brody i wydawanie głosu „ah-ah”. W okresie trzydziestu dwóch tygodni usta otwierały się tak, że podnosiły się policzki, język wysuwał się ku przodowi, dziąsła wystawały, oczy przymykały się tworząc fałdki przy zewnętrznych kącikach, ręce i nogi były ustawicznie ruchliwe, a wydawane dźwięki podobne były do żargonu i połączone z gaworzeniem. Około pierwszego roku życia zaznaczyło się duże zróżnicowanie uśmiechu u rozmaitych dzieci.

Read More