Daily Archives 05/12/2015

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny to zdobywanie dojrzałości do współżycia w społeczeństwie. Jest to proces uczenia się dostosowania do wzorów grup społecznych, obyczajów i tradycji oraz poznawania istoty wspólnoty, systemu porozumienia i współdziałania (Freeman i Showel, 1953). Prowadzi on do nowych sposobów zachowania, nowych zainteresowań i wyboru nowych przyjaciół. Jednostka społeczna to taka, która pragnie nie tylko przebywać z innymi, lecz również z nimi współdziałać. Przeciwieństwem jej jest jednostka stadna, która pragnie obecności innych, czuje się samotna z dala od nich, lecz której wystarcza sama obecność innych, niezależnie od rodzaju kontaktów z nimi. Zachowanie się stadne jest charakterystyczne dla znacznej liczby zwierząt niższych, podczas gdy zachowanie się społeczne znamionuje zwierzęta wyższe i istoty ludzkie. .

Read More

Rodzaje mowy

Drugi rodzaj mowy, mianowicie mowa uspołeczniona, zdarza się wtedy, gdy dziecko nawiąże kontakt społeczny ze swoim środowiskiem. Piaget rozróżnia pięć form mowy uspołecznionej, którymi są: 1) informacja dostosowana, w której dzieci wymieniają między sobą myśli i idee albo omawiają jakiś wspólny zamiar: 2) k r y- tyka( zawierająca uwagi dziecka o czynnościach albo zachowaniu się innych, a zróżnicowana ze względu na słuchających: 3) polecenia, prośby i groźby: 4) pytania: 5) odpowiedzi na konkretne pytania. Za pomocą tej formy mowy dziecko może porozumiewać się z inną osobą, jednakże jego własne zainteresowania odgrywają we wszystkich rozmowach zasadniczą rolę. Podczas gdy mowa egocentryczna może wpływać na rozwój myślenia dziecka, to mowa uspołeczniona jest pomocna w jego społecznym przystosowaniu się (Piaget, 1926, 1932: Merry i Merry, 1950: McCarthy, 1954).

Read More

Płeć a defekty mowy

Według Havighurst (1953), przyczyny przewagi dziewcząt nad chłopcami w rozwoju mowy nie są znane: nie wiadomo również, czy jest to charakterystyczne tylko dla naszej kultury. McCarthy (1953) próbowała wyjaśnić te różnice stosunkami rodzinnymi. Zgodnie z jej poglądami, w ciągu pierwszego roku życia, kiedy zachodzą istotne różnice między dziećmi obojga pici, dotyczące jakości i ilości wymawianych dźwięków (Irwin i Chen, 1946), niemowlę zaczyna w gaworzeniu naśladować dźwięki mowy matki. Jest to tak zwana faza reakcji echa {Stengel, 1947). W tym czasie niemowlęta obojga pici wykazują jednakowe uczucia w stosunku do matki.

Read More

Różne słowniki

Słownik grzecznościowy (Etiquette Vocabulary). Ten typ specjalnego słownika składa się z takich słów, jak: „proszę”, „dziękuję” itp. Dziecko powinno nauczyć się posługiwać tymi słowami z chwilą, gdy opanuje płynnie mową. Jak obszerny bądzie ten słownik, to będzie zależało całkowicie od nauki, jaką dziecko otrzymało.

Read More