Daily Archives 07/12/2015

WŁAŚCIWOŚĆ UCZUĆ DZIECIĘCYCH CZ. II

Emocje dziecka są intensywne. Wybuchy uczuciowe małego dziecka odznaczają się taką intensywnością, jaką rzadko obserwujemy w reakcjach uczuciowych dorosłych. Reakcje emocjonalne dziecka nie różnią się stopniem ich nasilenia, czego wyrazem jest fakt, że nawet błaha sytuacja może wywołać tak silną reakcję uczuciową, jak sytuacja poważniejsza (Hollingworth, 1928: Isaacs, 1940: Bousfield i Orbison, 1952). Dorośli, nieoswojeni z zachowaniem się dziecka, okazują zdziwienie i zachwycają się jego silnymi reakcjami uczuciowymi na nieznaczne podniety. Odnosi się to szczególnie do reakcji strachu, gniewu, radości, które wyrażają się w otwartym działaniu (Isaacs, 1940). Dziecko niezrównoważone wykazuje taki sam rozwój emocjonalny, jak dziecko dobrze przystosowane, z tą jednak różnicą, że dziecko niezrównoważone przejawia częściej emocje negatywne (Moustakas, 1955).

Read More

Podróż z małym dzieckiem cz. II

Jadąc z małym dzieckiem nie zapomnijcie wziąć ulubionej zabawki, z którą dziecko zawsze zasypia. Będzie dla malca pociechą w podróży. Oprócz ulubionych zabawek warto wziąć kilka nowych – takich, które zaabsorbują dziecko na dłużej – miniaturowe samochodziki i wagoniki kolejowe, małą laleczkę do ubierania i rozbierania, książeczkę z obrazkami do kolorowania lub wycinania, nową książeczkę z obrazkami, domki z tektury czy inne „ustawianki” i „rozkła- danki”, oraz brulion, ołówek i kredki. Dzieci 3-letnie i starsze chętnie pakują wybrane zabawki we własną walizeczkę bądź torebkę.

Read More

Słownik specjalny

Zakres słownika wpływa nie tylko na mowę dziecka, ale także na jego umiejętność pisania. Liczba i różnorodność słów użytych w piśmie wiąże się bezpośrednio, jak zauważono, z zakresem słownika mówionego dziecka. Powodzenie w pisaniu zależy więc od osiągnięć dziecka w języku mówionym (Fea, 1953). Poważne znaczenie zakresu słownika podkreślił Garrison (1952). „Liczba słów, jaką dziecko zna, wpływa w dużym stopniu na jego postępy w szkole, jak również na niepowodzenia, co ma duże znaczenie dla jego rozwoju. Słowa są środkiem, za pomocą których dziecko uczy się poznawać świat. Jeżeli jego znajomość słów jest w dużym stopniu niedokładna, interpretacja środowiska będzie także niedokładna. W wieku radia, telewizji, filmu, szybkiego przekazywania wiadomości i rozwoju międzynarodowych stosunków, dziecko powinno znać wiele słów i umieć je zastosować. Brak ten osłabia społeczne przystosowanie się” (str. 228-229),

Read More

Bliźnięta

Wystąpiłem kiedyś z apelem do rodziców bliźniąt, żeby opisali mi, jakie znaleźli rozwiązanie dla zaistniałych problemów, bo chciałem się podzielić ich doświadczeniami dalej. Dostałem 200 wzruszająco pomocnych listów. Nietrudno się domyślić, że pod niektórymi względami cechowała je ostra rozbieżność poglądów i zadziwiająca zgodność w innych materiach.

Read More