Daily Archives 17/12/2015

Charakterystyka bodźców wywołujących strach – kontynuacja

Na podstawie badań przekonano się, że skłonność do strachu zależy od fizycznej i psychicznej kondycji dziecka. Dzieci zdolne są świadome niebezpieczeństwa sytuacji i wskutek tego są bardziej skłonne do obaw (Boston, 1939). Dzieci z zamożniejszych środowisk częściej przeżywają strach niż dzieci uboższe. Prawdopodobnie obawy dzieci bogatszych częściej dotyczą ich własnej osoby, jak na przykład obawa przed chorobą i wypadkiem, gdy tymczasem obawy dzieci biedniejszych środowisk społecznych są częściej związane ze zjawiskami ponadzmysłowymi i odległymi od ich doświadczeń (Jersild i Holmes, 1935: Jersild, 1936: Merry i Merry, 1950). Dzieci, wobec których stosuje się jako metodę kary strach, boją się częściej niż dzieci, które karze się w innym sposób (Jersild, 1954).

Read More

Brak bodźców do rozwoju koordynacji mięśni

Jak zauważono, w plemieniu indiańskim Hopi kołysanie niemowląt nie wpływa na opóźnienie ich chodzenia (Dennis i Dennis, 1940, 1940a). Jednakże brak okazji do ćwiczeń i odpowiednich bodźców do wykonania ćwiczeń hamuje rozwój tej sprawności (Gutteridge, 1939: Jones, 1949, Garrison, 1942). Może to mieć wpływ także na zainteresowania i aktywność w późniejszym wieku, ponieważ sprawności wyuczone w okresie dziecięcym będą przejawiały się i później, gdy dziecko dorośnie (Nestrick, 1939),

Read More