Daily Archives 20/12/2015

Rozwój ruchów ramion i rąk – kontynuacja

Sposoby sięgania i chwytania. Badania nad ruchami sięgania po klocek pozwoliły wyróżnić trzy różne formy: zbliżanie ręki do klocka stroną grzbietową, przysuwanie ręki ruchem okrężnym i chwytanie wprost. Od szesnastego do dwudziestego tygodnia życia dziecko stosowało albo grzbietowy albo okrężny ruch ręki: od trzydziestego drugiego do trzydziestego szóstego tygodnia życia nieznaczną przewagę zdobyła forma ruchu okrężnego: w okresie czterdziestu do pięćdziesięciu dwóch tygodni życia chwytanie wprost było powszechne. Do dwudziestego ósmego tygodnia dziecko podnosiło rękę wysoko, aby sięgnąć po klocek, lecz od tego czasu aż do pięćdziesiątego drugiego tygodnia wysokość tego ruchu stopniowo się zmniejsza (Helverson, 1931: Gesell i Halverson, 1936). W okresie jednego roku życia większość niemowląt osiągnęła w dość wysokim stopniu umiejętność sięgania po przedmiot. Jednakże taką sprawność, jaką posiadają dorośli, zdobywa dziecko nie wcześniej niż po czterech lub pięciu latach życia (McGraw, 1941).

Read More

Prawidłowości reakcji strachu – kontynuacja

Starsze dzieci, które znajdują się wobec bodźców wywołujących strach, mogą przejawić lęk w sposób pośredni w ogólnym motorycz- nym wyładowaniu, przypominającym raczej chwilowy wybuch uczuciowy niż reakcję strachu (Kestenberg, 1946). Bojaźliwość jako rodzaj reakcji strachu obejmuje nerwowe sposoby zachowania się, takie jak szarpanie własnego ubrania, pociąganie za uszy, zwieszanie głowy i lękliwe podnoszenie oczu na obecne osoby (Shirley, 193la). Jersild (1954) wskazuje na wyraźny wpływ środowiska społecznego na reakcje emocjonalne dziecka:

Read More

Wielkość ciała

Proporcje ciała dziecka wywierają pewien wpływ na rozwój jego ruchów, zwłaszcza gdy chodzi o siedzenie, stanie, chodzenie i późniejsze sprawności. Punkt ciężkości ciała dziecka musi spoczywać w jego dolnej części, aby mogło utrzymać równowagę. Do osiągnięcia prawidłowej równowagi niezbędne jest, aby wskaźnik długości nóg przeważał nad wskaźnikiem długości tułowia i aby wskaźnik wagi był niższy niż wskaźnik wzrostu. Okazało się, że dzieci o drobnej budowie kości, szczupłe a muskularne, przeważnie zaczynają chodzić wcześniej niż dzieci krępe, okrągłe i ciężkie, chociaż na chodzenie może mieć wpływ nie tylko budowa ciała, ale również inne czynniki (Shirley, 193la: Strank, 1951). Jeżeli waga noworodka utrzymuje się w normie, a zaznacza się nadwyżka w długości ciała o 1 cal (2,54 cm) powyżej normy, przyspiesza to, jak zauważono, średni wiek chodzenia o 22 dni. I odwrotnie, jeżeli długość noworodka jest na poziomie normy, lecz zaznacza się nadwyżka w wadze o 1 funt . ponad normę, to opóźnia to przeciętny wiek chodzenia noworodka o 8 dni (Norval, 1947).

Read More

JAK ROZWIJAJĄ SIĘ UCZUCIA

Spitz (1949) wykazał, że „…uczucia objawiają się przy urodzeniu. Rozwijają się one tak jak każda inna właściwość osobowości”. Rozwój uczuć jest wynikiem zarówno dojrzewania, jak i uczenia się, a nie tylko wpływu jednego z tych czynników. Fakt, że pewna reakcja uczuciowa nie pojawia się w życiu wcześnie, nie świadczy o tym, że nie jest ona wrodzona. Może ona rozwinąć się później w miarę wzrostu inteligencji dziecka albo w miarę rozwoju systemu endokrynologicznego, Dzięki uczeniu się przedmioty i sytuacje, które początkowo nie wywołały reakcji uczuciowych, później zaczynają je wywoływać. Szybki rozwój doświadczeń w okresie dziecięcym i rozszerzenie się społecznych kontaktów wywołuje wiele skomplikowanych sytuacji emocjonalnych (Bayley, 1944),

Read More