CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EMOCJONALNOSĆ CZ. II

Pora dnia. Dziecko męczy się bardziej w pewnych porach dnia niż w innych, dlatego też w tym czasie występują większe zaburzenia emocjonalne. U niemowląt i małych dzieci emocjonalność osiąga punkt kulminacyjny w okresach poprzedzających normalną porę jedzenia i snu. Jeśli porządek dnia dziecka będzie naruszony i jeśli opóźni się czas karmienia dziecka albo kładzenia go do snu, to przed karmieniem i snem będzie ono szczególnie krzykliwe i poirytowane. Odnosi się to zarówno do dzieci starszych, jak i młodszych. (Goodenough, 1931).

Inteligencja. Badania nad dziećmi opóźnionymi w rozwoju umysłowym w różnych okresach życia wykazały, że dzieci o niższym poziomie inteligencji przejawiają mniejszą zdolność do opanowywania uczuć niż dzieci lepiej rozwinięte umysłowo w tym samym wieku. (Melker, 1937). Ponadto dzieci zdolne cechuje większa różnorodność uczuć. Potrafią dostrzec tragizm i komizm sytuacji, są skłonne do przewidywania ewentualnych nieszczęść, do rozmyślania o swojej przyszłości oraz rozszerzania swoich zainteresowań poza własne przeżycia. {Jersild, 1945). Nawet dzieci młodsze, lecz zdolne, są bardziej uczulone na ewentualne przykrości niż dzieci mniej zdolne w tym samym wieku (Holmes, 1935: Boston 1939: Despert, 1942: Jersild i Meigs, 1943: Jersild, 1954, 1954a).

Środowisko społeczne. Środowisko zbyt podniecające, w którym dochodzi do częstych napięć emocjonalnych, czy to zwad czy kłótni, albo środowisko, które narzuca dziecku zbyt wiele zajęć lub silnych przeżyć przekraczających sferę doznań dziecka, jak: programy radiowe, zabawy, filmy, wycieczki – wpływa na wzrost emocjonalności dziecka. Częstsze wybuchy złości zauważono u dzieci z takich rodzin, które często odwiedzają znajomi lub w których jest więcej niż dwoje dorosłych. (Goodenough, 1931). Jersild (1954) dat taki komentarz: „…im więcej dorosłych w domu, tym więcej okazji do kłótni”. Spokój, bezpieczeństwo, pogodna atmosfera domowa wpływa na mniejszą emocjonalność wśród dzieci (Garrison, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>