Działalność bandy

Zajęcia bandy są rozmaite i zmieniają się w zależności od środowiska. Do najważniejszych należą wszelkiego rodzaju takie rozrywki, jak sporty, gra w karty, uczęszczanie do kina i do teatru: prace mechaniczne albo konstrukcyjne: spotkania i zajęcia zespołowe takie, jak wędrówki, pikniki, występy artystyczne, czytanie: dokuczanie innym osobom, zwłaszcza członkom innych grup, członkom odmiennej płci i dorosłym: bójki, kradzieże, gry hazardowe, picie alkoholu, palenie (zakazane dla dzieci w tym wieku): zajęcia wywołane chęcią badania, które niekiedy prowadzą do kilkudniowych wędrówek, albo mogą być zastąpione przez wycieczki pod nadzorem dorosłych. Zajęcia bandy łączą się często z włóczęgostwem. Chłopcy są hałaśliwi, skłonni do łobuzerstwa, nieuwagi i płatania figli. Dla licznych grup chłopców charakterystyczna jest idea włóczęgostwa, która prowadzi indywidualnych członków grupy do takich czynów, które, według ich przekonania, są zakazane i na które nie zdecydowaliby się w pojedynkę. Tendencja do wandalizmu albo do ogólnego dokuczania rodzi się w grupie, tak że każdy jej członek, chcąc być lojalny wobec grupy, postępuje tak, jak postępuje grupa, bez względu na swoje przekonanie o słuszności danego czynu. Podniecenie i zadowolenie, jakie daje czynienie tego, co czynią inni, może doprowadzić do przełamania nawet najbardziej utrwalonych wzorów zachowania się (Furfey, 1926: Crane, 1951, 1952: Wolman, 1951).

Formy zachowania się społecznego. Istnieją rozmaite formy zachowywania się społecznego powstałe jako rezultat życia bandy późniejszego dzieciństwa. Jedne z nich ułatwiają przystosowanie się społeczne, inne utrudniają je. Jednak na ogół są to pewne rodzaje społecznego zachowania się, które korzystnie wpływają na przystosowanie się społeczne dziecka, niezależnie od zróżnicowań i zmian idących w parze z jego rozwojem. Stanowią one podstawę społecznego zachowania się, którą normalnie dostrzega się w życiu społecznym dorosłych naszej współczesnej kultury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>