Dzieci w wieku od 4 do 8 lat lubują się w dosadnym wyrażaniu się

Od siódmego albo ósmego roku życia używanie żargonu nie jest sprawą naśladowania albo „popisywania” się, lecz raczej służy do wyrażania uczuć i emocji, dla których dziecko nie ma odpowiedniej formy wyrazu słownego. Chociaż dziecko może tworzyć niektóre używane przez siebie przezwiska albo słowa żargonu, to jednak w przeważnej części pochodzą one z naśladowania słów używanych przez uczniów szkół średnich. W ten sposób dziecko znajduje nie tylko zadowolenie z użycia odpowiedniego słowa dla wyrażenia swoich emocji, lecz ponadto zaspokaja swoją dodatkową chęć zrównania się z uczniami szkół średnich albo studentami szkół wyższych. Dla wyrażenia swych uczuć dziewczynki w zasadzie używają łagodniejszych słów, lecz mniej obiektywnych niż chłopcy, którzy często posługują się wyrazami bardzo przypominającymi przekleństwa (Mellville, 1912: Kasser, 1945). Chłopcy i dziewczęta w wieku szkolnym używają żargonu swobodnie, a żargon ich zawiera to, co w danym okresie jest modne.

Dzieci w wieku od 4 do 8 lat lubują się w dosadnym wyrażaniu się. Używają szumnych wyrażeń, nieprzyzwoitych słów dotyczących płci i wydzielania oraz wiele zakazanych słów specjalnie dotyczących religii. Nie są one wymyślone, ale powstają przez naśladowanie dzieci starszych lub dorosłych. Są to słowa, co do których dorośli mają zastrzeżenia, jednakże dziecku służą do rozwoju własnego „ja”, do dobrego samopoczucia, ponieważ uważa ono, że jest samodzielne i nie trzyma się fartuszka matki i może upodobnić się do grupy dzieci, które mu imponują. Bluźnierstwa i przekleństwa są czętso używane przez małych chłopców w celu kompensaty uczuć niższości. We własnym mniemaniu stają się oni „dorosłymi” i „odważnymi”: są „męscy”, pełni przewagi nad dziewczętami, które traktują jako „płeć słabszą” (Merry i Merry, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>