Dziecko uczy się używać słów, które są mu potrzebne

W odpowiedniej części rozdziału dotyczącego kształtowania się słownika wskażemy, że dziecko nie tylko uczy się najpierw słów, które mu są najbardziej potrzebne, lecz również używa środków zastępczych, takich jak gwara dziecięca, jeśli chce wyrazić jakąś myśl, a brak mu na to odpowiednich słów. Główne potrzeby małego dziecka, które pobudzają je do uczenia się mowy, są następujące: 1) pragnienie otrzymania informacji odnośnie swego środowiska, siebie i swoich przyjaciół, przejawiające się wyraźnie w wieku od dwóch i pół roku: 2) chęć rozkazywania albo żądania, jak: „chcę”, „da-da” albo „daj dziecku piłkę”: 3) nawiązanie stosunków społecznych z innymi i 4) wyrażanie swoich myśli i idei.

Prawidłowość rozwoju mowy. U wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega w dużej mierze według tej samej prawidłowości. Niektóre dzieci jednak uczą się mówić szybciej od innych, co wiąże się z lepszym rozwojem innych sprawności, a szczególnie koordynacji mięśni. Jeśli istnieją jakieś odchylenia od charakterystycznych wzorów, to w przeważnej mierze są to odchylenia nieznaczne, wynikające z odrębnych warunków środowiskowych. (Lynip, 1954). Bez względu na używany język, wszystkie dzieci uczą się mowy w ten sam sposób. Tempo uczenia się zależy od wyposażenia dziedzicznego oraz od środowiska oddziałującego na dzieci (McCarthy, 1954): Goldstein (1948) zauważył, że „…jeżeli weźmiemy pod uwagę jakikolwiek język, to obserwujemy te same następstwa pojawiające się przy uczeniu się dźwięków”. Wiek uczenia się mowy jest w przybliżeniu taki sam we wszystkich kulturach, chociaż w kulturach prymitywnych daje się zauważyć pewne opóźnienie w stosunku do kultury współczesnej. W naszej kulturze dzieci pochodzące z biedniejszych środowisk uczą się mówić nieco w późniejszym okresie niż dzieci pochodzące ze środowisk zamożniejszych: jednakże u jednych i u drugich zaznacza się ta sama prawidłowość rozwoju (Ha- vighurst, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>