Formułowanie zdań

Zdania jednowyrazowe. Łączenie wyrazów w zdania przeciętnie rozpoczyna się przed ukończeniem drugiego roku życia. W najwcześniejszych zdaniach dziecko używa tylko jednego słowa, rzeczownika albo czasownika, gdy w połączeniu z gestem wyraża ono pewną myśl. Na przykład: „daj’’ w połączeniu z pokazaniem zabawki oznacza „daj mi zabawkę”. Słowo „piłka” z wyciągnięciem ręki w kierunku piłki oznacza „daj piłkę”. Ten typ zadania jednowyrazowego używa dziecko najpierw w okresie mniej więcej od 12 do 18 miesiąca życia, po czym zaczyna łączyć dwa lub trzy słowa uzupełniając je gestami albo wprowadzając odmianę gramatyczną. świńska łacina”: takiego wyrażenia nie ma w języku polskim, co najwyżej można je zastąpić wyrażeniem „chińszczy- zna”, którego używa się w podobnych przypadkach (przyp. tłum.).

Około drugiego roku życia dziecko łączy słowa w krótkie zdania, przeważnie niekompletne, które wszakże za pomocą gestów wyrażają pewną myśl. Zdania takie zawierają jeden lub więcej rzeczowników, czasownik i czasem przymiotnik i przysłówek. Brak w nich mniej istotnych słów takich jak przyimki, zaimki i spójniki. Typowymi zdaniami tego rodzaju są: „trzymaj lalkę”, „idź do łóżka”, „idę dada”, „chcę pić”. W wieku czterech lat zdania dziecka są już prawie kompletne, a w rok później stosuje ono niemal wszystkie części mowy. W szóstym roku życia używa prawie każdej formy zdania i usiłuje łączyć wyrazy w poszczególne zdania (Shirley, 1931a: Davis, 1937a: Anderson, 1939: Gesell i inni, 1940: Young, 1941, 1942: Haddock, 1947: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Havighurst, 1953: Jersild, 1954: McCarthy, 1954: Brec- kenridge i Vincent, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>