GŁÓWNE ZADANIA UCZENIA SIĘ MOWY

W uczeniu się mowy dziecko ma do wykonania cztery główne zadania. Są one wzajemnie od siebie uzależnione i osiągnięcia w zakresie jednego są istotne dla osiągnięć w zakresie pozostałych. Te cztery zadania, z których każde omówimy szczegółowo, są następujące: 1) rozumienie mowy innych, 2) tworzenie słownika, 3) wiązanie słów w zdania, 4) wymowa.

Rozumienie znaczenia mowy innych poprzedza używanie słów. W każdym okresie życia zakres słownika biernego, czyli słów rozumianych, jest szerszy niż zakres słownika czynnego, czyli słów wymawianych (Garrison, 1952: McCarthy, 1954). To samo zachodzi wtedy, gdy dorosły uczy się języka obcego. Dorosły rozumie słowa wypowiadane przez innych i może śledzić rozmowę w tym języku, zanim sam będzie zdolny do mówienia w sposób zrozumiały dla innych albo do wzięcia udziału w ogólnej konwersacji. Niemowlę rozumie zachowanie innych nie poprzez rozumienie słów, ale poprzez rozumienie ich czynów lub gestów (Latif, 1934). Można to wnosić z faktu, że niemowlę jest spokojne, gdy się do niego mówi, odróżnia, gdy się do niego mówi przyjaźnie lub szorstko i na ogół reaguje na intonację głosu, zanim zacznie rozumieć gesty albo wymawiać słowa (Lewis, 1951).

W rozwoju rozumienia słów niemowlę reaguje afektywnie na intonacje mówiącego i na sytuację, z którą kojarzy zasłyszane słowo. Później reaguje ono już tylko na samo słowo nie wiążąc go z sytuacją, w której je przyswoiło. Niemowlę rozumie zachowanie się matki dzięki takim objawom emocjonalnym, jak śmiech lub ton jej głosu (Brownfield, 1953). Zgodnie z poglądami Bossarda (1954), są trzy wyraźne sposoby komunikowania się matki z niemowlęciem: jej mowa, wyraz twarzy i działanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>