Rodzaje mowy – kontynuacja

Kiedy nastąpi przejście z mowy egocentrycznej na mowę uspołecznioną, to będzie zależało od pewnych czynników. Ważnym czynnikiem jest osobowość dziecka. Dzieci, u których pojęcie własnego ja jest silnie egocentryczne, będą mówić przez dłuższy czas przede wszystkim o sobie i wykazywać mniejsze zainteresowania innymi osobami niż dzieci, które określają siebie bardziej obiektywnie. Doświadczenia nabyte w kontaktach z innymi osobami dopomagają dziecku do osiągnięcia pewnej dojrzałości, dzięki której dziecko jest w stanie zrozumieć i uwzględnić punkt widzenia innych. Z chwilą gdy rozszerza się krąg osób, z którymi dziecko przebywa, mowa dziecka staje się bardziej społeczna i mniej egocentryczna. Kiedy dzieci przebywają w towarzystwie rówieśników, mowa ich jest bardziej uspołeczniona aniżeli wtedy, kiedy przebywają w towarzystwie dorosłych (Arrington, 1939: Williams i Mattson, 1942: Young, 1942: McCarthy, 1954).

Tematy rozmów. To, o czym dzieci rozmawiają, gdy są razem albo z dorosłymi, zależy od ich wieku, doświadczenia i cech osobowości. W zasadzie małe dzieci rozmawiają o najbardziej błahych, zwykłych sprawach domowych. Rozmowy te dotyczą najczęściej ich samych i ich czynności, rodziców oraz stosunków rodzinnych (Sprague, 1929: Shirley, 1938: Maddock, 1947), Wiele tematów rozmów charakterystycznych u dorosłych w naszym społeczeństwie pojawia się w surowej formie w rozmowach dzieci okresu przedszkolnego. Przeważają tematy dotyczące ubioru, tego, co dziecko lubi lub nie lubi, gdzie kto mieszka oraz zwykłych spraw codziennych (Murphy, 1937).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>