Rozwój ruchów u dzieci

Jedną z najszybszych form rozwoju, jaka pojawia się w ciągu wczesnych lat życia dziecka, jest kontrola nad rozmaitymi mięśniami ciała. Z bezradnego niemowlęcia, niezdolnego do przesuwania swego ciała z miejsca, na którym zostało położone, i nie umiejącego dosięgnąć i uchwycić przedmiotu, który zbliża się do niego, małe dziecko w ciągu zaledwie kilku lat osiąga fazę względnej niezależności od innych osób.

Rozwój motoryczny polega na kontroli ruchów mięśni, które z chwilą urodzenia, a nawet jeszcze nieco później są przypadkowe i bez znaczenia. Lecz stopniowo, w miarę jak rozwija się u dziecka kontrola nad mechanizmem mięśniowym, pierwotny typ ruchów przypadkowych ustępuje miejsca ruchom specyficznym i prawidłowym. Zamiast ruchów całego ciała, które przejawiają się w ogólnej aktywności, reagują tylko niektóre mięśnie albo zespoły mięśni, wskutek czego dziecko oszczędza znacznie zużywaną energię. Każde dziecko musi rozwinąć właściwą koordynację mechanizmu mięśniowego, aby móc wyzwolić się ze stanu bezradności, tak charakterystycznego dla pierwszych miesięcy jego życia.

W ciągu pierwszych czterech lub pięciu lat życia dziecka najważniejszym osiągnięciem w zakresie motoryki jest ogólny rozwój ruchów, które dotyczą dużych przestrzeni ciała, jak na przykład w przypadku chodzenia, biegania, pływania, jazdy na rowerze. Po pięciu latach zasadniczy kierunek rozwoju obejmuje już rozwój bardziej p r e- cyzyjnej koordynacji w zakresie mniejszych grup mięśni, jak na przykład w przypadku obejmowania, rzucania i chwytania piłki, pisania albo posługiwania się narzędziami. Wrodzone reakcje przekształcają się w sprawności motoryczne, które będą użyteczne poprzez jego cale przyszłe życie.

Po opanowaniu takich podstawowych sprawności, jak jedzenie, ubieranie się, chodzenie i bieganie, kształtują się umiejętności bardziej złożone: pisanie, gra na fortepianie, jazda na łyżwach, taniec. Doskonalenie tych umiejętności dokonuje się w późniejszym czasie (Havighurst, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>