Sympatia

Sympatia jest reakcją emocjonalną skierowaną na osobę lub rzecz. Sympatia małego dziecka do innych pojawia się spontanicznie i zostaje wywołana już przez minimum pobudzenia społecznego (Dennis, 1938a). Jednakże uczenie odgrywa ważną rolę w doborze osób, przedmiotów, które dziecko darzy swoją sympatią. Sympatia kształtuje się w wyniku przyjemnych doświadczeń dziecka. Małe dziecko uczy się żywić sympatię w stosunku do tych, którzy się z nim bawią, troszczą się o zaspokojenie jego potrzeb organicznych, i w ogóle do tych, których zadaniem jest stwarzanie dziecku przyjemności i zadowolenia (Jersild, 1954). Ponieważ sympatie dziecka są reakcjami emocjonalnymi wyuczonymi, a nie wrodzonymi, jego sympatia do członków rodziny, jak również do innych osób, zależy od stosunku tych osób do dziecka i od tego, jakiego rodzaju skojarzenia emocjonalne dziecka będą związane z tymi osobami. Dzieci, które przejawiają mało sympatii w stosunku do innych, cechują takie właściwości, jak: niedocenianie siebie, uczucie zależności, podniecenie i wpadanie w konflikty. Pochłaniają one całą energię dziecka i krępują jego zachowanie oraz przeszkadzają w rozwoju stosunków emocjonalnych z innymi {Alexander, 1951).

W szóstym miesiącu życia niemowlę wykazuje sympatię w stosunku do wybranej osoby lub osób z kręgu rodzinnego (Goldfarb, 1945). Od tego czasu jego uczucia sympatii rozwijają się tylko poprzez kontakty społeczne. Im więcej osób jest w kontakcie z dzieckiem i im przyjemniejsze są te kontakty, tym więcej osób będzie ono darzyło sympatią. Początkowo jego sympatie dotyczą ludzi, a później przedmiotów. Przedmioty, które dziecko obdarza sympatią, są „kochanymi” i zastępują kochane osoby. Później dziecko żywi sympatię do tych osób spoza domu, które traktują je jako pewną indywidualność i przyczyniają się do rozluźnienia jego poprzednich ścisłych związków z domem. Osoby te uważa dziecko za swoich przyjaciół (Cole, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>