Większość rodziców także potrzebuje pomocy

Pielęgnowanie upośledzonego dziecka wiąże się z dodatkowymi trudami i napięciami. Stworzenie mu jak najlepszych perspektyw wymaga ogromnej dozy rozsądku, o co nie jest łatwo w okresie, gdy rodzice przeżywają tak silny wstrząs i mają tak niewiele doświadczenia. Wszystko to razem składa się na oczywisty fakt, że przeważająca większość tych, którzy są rodzicami upośledzonych dzieci, potrzebuje fachowej porady i ma do niej pełne prawo. Nie mam na myśli wyłącznie pomocy lekarskiej. Myślę o możliwościach przedyskutowania problemów wychowawczych wynikających w domu, problemów zaistniałych dla innych członków rodziny, rozważenia wszystkich za«i przeciw, dotyczących uczęszczania do miejscowej szkoły (lub oddania dziecka do szkoły w innej miejscowości), o możliwościach wreszcie ulżenia samym rodzicom w ich frustracjach i smutku. Na to, żeby tego typu problemy wyklarowały się jakoś, potrzeba zwykle wielu długich spotkań odbywanych przez wiele lat z fachowym doradcą, mającym doświadczenie w tych sprawach i zdolnym dodać otuchy.

Gdzie mieszkać i gdzie posyłać dziecko do szkoły. Przypuśćmy, że dziecko obciążone jest defektem, który nie przeszkadza mu w uczęszczaniu do najbliższej szkoły podstawowej i nie upośledza jego zdolności do uczenia się. Przykładem może tu być drobna ułomność, np. wyleczona choroba serca, która nie wymaga poważnego ograniczenia aktywności dziecka, bądź szczególne cechy wyglądu, jak np. duże wrodzone znamię. Dla takich dzieci korzystniejsze jest posyłanie ich do

W Polsce potrzebne informacje można uzyskać w następujących organizacjach niosących pomoc dzieciom dotkniętym upośledzeniami. Oto adresy zarządów mieszczących się w Warszawie: Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem, ul. Partyzantów 10. Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9. Polski Związek Głuchych, ul. Podwale 23. Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski działające przy TPD, ul. Nowy Świat.

Rodzicom dzieci upośledzonych, oprócz zwykłego zasiłku, przysługuje dodatek pielęgnacyjny (przyp. red.). normalnej szkoły. Będą potem prowadziły zwyczajne życie wśród innych ludzi, lepiej więc żeby zaczynały jak wszyscy inni i uważały się od początku za człowieka nie wyróżniającego się niczym szczególnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>