WYPADKI

W życiu jednostki nie ma okresu, w którym byłaby ona całkowicie wolna od ulegania takim czy innym wypadkom. Jednakże są osoby, które częściej ulegają wypadkom, a wśród nich są zarówno dzieci, jak i dorośli. Ostatnio przeprowadzono badania nad wypadkami u dzieci w celu określenia przyczyn powodujących, że jedne dzieci częściej ulegają wypadkom niż inne. W badaniach tych ujawniono, że wielu wypadkom, którym ulegają dzieci, można zapobiec i w ten sposób uniknąć kalectw . czy to fizycznych, czy psychicznych.

Wypadki w różnych okresach życia. Chociaż jest wiele różnych wypadków, które uszkadzają organizm dziecka, to jednak upadki są najczęściej przyczyną uszkodzeń (Hanlon, 1949). Do najpowszechniejszych uszkodzeń należą: skaleczenia, stłuczenia, złamania kości, wywichnięcia, zwichnięcia, oparzenia, pogryzienie przez psa (Bayer i Snyder, 1950). Częstość występowania tych skaleczeń wskazuje rys. 24. Chłopcy ulegają częściej wypadkom niż dziewczęta (Hanlon i inni, 1949: Bayer i Snyder, 1950). W przybliżeniu 2/a wypadków wśród wszystkich dzieci zachodzi przed dziewiątym rokiem życia, przy czym szczególne nasilenie występuje w drugim i trzecim oraz piątym i szóstym roku życia. Podczas gdy wśród małych dzieci najwięcej wypadków zdarza się w domu, to starsze dzieci częściej ulegają wypadkom poza domem, na boiskach i ulicach. Większość wypadków zdarza się po południu i wieczorem, ze szczególnym nasileniem między godziną dziewiętnastą a dwudziestą (Hanlon i inni, 1949: Bayer i Snyder, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>