Zły stan fizyczny

Według powszechnej opinii istnieje ścisła zależność między fizyczną kondycją dziecka i rozwojem jego ruchów. Oznacza to, że w określonym wieku dzieci’ o bardzo dobrej kondycji fizycznej są dalej posunięte w rozwoju motoryki niż dzieci słabsze na skutek przebytej choroby, złego odżywiania albo innych przyczyn. Nie jest to jednak całkowicie słuszne, ponieważ nie bierze się pod uwagę innych czynników, oprócz zdrowia, które mają także wpływ na rozwój motoryki dziecka. Są dowody wskazujące, że te lub inne czynniki są równie ważne. Dziecko, którego zdrowie jest lepsze, rozwija się wcześniej pod względem motorycznym niż dziecko, którego zdrowie jest złe.

Nawet dobry stan zdrowia dziecka jeszcze przed urodzeniem się, wyrażający się w większej aktywności płodu, przyczynia się do lepszego rozwoju motorycznego w pierwszym roku życia (Sontag, 1941). Poważne choroby, operacje, zle odżywianie, niedoczynność gruczołów lub brak odpowiednich składników chemicznych, jak na przykład w przypadku krzywicy, opóźniają, jak zauważono, siadanie, stawanie i chodzenie (Variot i Gotcu, 1927: Gesell, 1928: Smith, 1931: Dennis, 1941a, 1943: Peatman i Higgons, 1942: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Brecken- ridge i Vincent, 1955). Obserwując rozwój koordynacji motorycznej zauważono, że „…ciężkie choroby, poprzedzające rozwój takiej lub innej właściwości, obniżają ich wskaźniki o około 80W (Smith, 1931). Defekty w organach zmysłowych, a szczególnie ślepota, jeżeli pojawiają się wcześniej, prawdopodobnie opóźniają rozwój motoryczny dziecka, głównie na skutek jego nieśmiałości oraz braku pobudzeń ze strony rodziców (Maxfield i Fjeld, 1942),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>